Osobní váha Tanita, tělesný analyzátor Tanita
 

Píšeme pro Vás

 

Kontakt

kontakt
  - +420 603 172 191
  - info@osobni-vahy.cz
 

Reklama

 

Program antitělesný tuk.

PROGRAM ANTI-TĚLESNÝ TUK                                                                

Dozvíte se vše, co byste měli vědět na téma tělesný tuk.

Program má 3 kroky, se kterými můžete být fit.

 

Krok první: Kontrolujte své tělo ! 

Být příliš tučný nebo otylý skrývá četná zdravotní rizika. Otylost způsobuje nebo zhoršuje         mnoho zdravotních problémů - od vysokého krevního tlaku přes artritidu, po různé podoby      rakoviny. Úbytek hmotnosti, přesněji řečeno úbytek tělesného tuku, může ovšem přispět k zmírnění nebo zabránění vzniku mnoha těchto nemocí. Problémem není hmotnost, ale tuk. Tabulky standardních velikostí, hmotností a BMI , které dávají do souvislosti tělesnou výšku a váhu mohou být zavádějící. Mnoho odborníků je toho názoru , že procentuální podíl tělesného tuku je lepší mírou pro pocit "být fit", než hmotnost samotná.     Osoba, která má  podle tabulek výška-váha nadváhu, nemusí být nutně také „tlustá“. Větší váha může být přičtena na vrub většího množství svaloviny. Na druhou stranu může být také osoba s nižší váhou „tlustá“, pokud její tělo v poměru ke svalům obsahuje příliš mnoho tuku. Změříte-li své tělo, zjistíte, zda jste skutečně „tlustí“.

Měření a dozor nad tělem:                                                                                

Donedávna mělo měření a kontrola těla komplikovaný postup. Nejdostupnější metody vyžadovaly školené odborníky, drahé přístroje, nepohodlné postupy. Proto byla pravidelná kontrola podílu tělesného tuku ve vlastním těle nepraktická záležitost a už vůbec nemohla být prováděna doma.

Nové osobní váhy s analyzátory tělesného tuku od Tanity spočívají v technice, známé jako bio-impedanční analýza (BIA). BIA je bezpečná a přesná metoda a je již léta používána i na klinikách. Nyní je k dostání za dostupnou cenu ve váhách s měřící funkcí pro domácí použití. Tyto váhy s analyzéry tělesného tuku fungují následovně: ze dvou chodidlových senzorů na desce váhy je vysílán slabý elektrický signál tělem – pro člověka ostatně         absolutně bezpečný a necítítelný. Tento signál prochází svalstvem rychleji než tukem. Software zabudovaný v přístroji vyhodnotí naměřené hodnoty s uloženými osobními daty (jako např.: výška, váha, pohlaví, stupeň trénovanosti). Tyto informace jsou vyjádřeny v několika vteřinách číslem procentuálního podílu tělesného tuku.                                                        

Doporučené rozsahy hodnot tělesného tuku:                                                       

Pokud jste vyšetřili procentuální podíl tělesného tuku, porovnejte jej s doporučenými zdravými rozsahy hodnot:

Tabulka:     Hodnoty tělesného tuku:                                                                     

(pro osoby s normálními pohybovými návyky, neplatí pro intensivní sportovce)                                              

Doporučené rozsahy podílu tělesného tuku u žen:                                     


                                   nízký     zdravý   zvýšený tučný


            Věk              do (%)  do (%)  do (%)  nad (%)               


            18-39 let           20        33        39        39       


            40-59 let           23        34        40        40       


            60 a více let       24        36        42        42

Doporučené rozsahy podílu tělesného tuku u mužů:                                              


                                   nízký     zdravý   zvýšený tučný


            Věk              do (%)  do (%)  do (%)  nad (%)               


            18-39 let           8          20        25        25       


            40-59 let           11        22        28        28       


            60 a více let       13        25        30        30

Pozn.: Podle směrnic WHO a NIH (National Institute of Health). Gallagher, 2000 New Your, Obesity Research Center.              

Pokud jsou Vaše hodnoty v tučném rozsahu, doporučujeme, aby jste se poradili se svým lékařem.                                                                                         

Zdravé rozsahy tělesného tuku.                               

Pokud jsou vaše hodnoty podílu tělesného tuku v zdravém rozsahu, blahopřejeme a pokračujte tak dále! Nezáleží na tom, zda vaše tělesná váha během dne kolísá – pravidelná kontrola vašeho tělesného tuku Vám poskytne úplný obraz o tom, jak jste fit. Může vám dát informaci i o tom, jak působí změny ve vaší výživě nebo sportovní činnosti na strukturu vašeho těla.                                                                                    

 Pokud musíte váš tělesný tuk redukovat, může být přístroj pro měření tělesného tuku hodnotnou pomocí při sledování výsledků Vašeho fitness-programu.                                                                                             

 Krok druhý: Zůstaňte v pohybu !                   

Nejnovější linie, vydané NIH (National Institute of Health) v USA potvrzují, že ztráta hmotnosti může být úspěšná jen tehdy, pokud je spojena s tělesnou aktivitou a  redukcí přísunu kalorií. Změna částí Vaší výživy a sportovní pohyb mohou pomoci při dosažení zdravého poměru tuku a svalů ve Vašem těle.                     )

Zvýšení pohybových aktivit                                                  

Sportovní aktivita Vám pomůže při tom, snížit hmotnost a je velmi platná při zabránění zvyšování hmotnosti. Sportovní pohyb může pozměnit strukturu celého těla, odbouráním tuků a vytvořením svalstva. Nadto zvyšuje sportovní pohyb výkonnost srdce a cév. Začněte se sportovním programem nejprve mírně a potom až 30 minut v některých dnech nebo později každý den v týdnu. Takto sportovat můžete v jednom kuse nebo        přes den v kratších časových úsecích do celkové doby 30 minut. Vyhledejte takové tělesné aktivity, které jsou pro vás zábavné a  které můžete provádět pravidelně. Soustavnost je důležitá! Výtečný sportovní pohyb je chůze, neboť je bezpečná a pro každého. Začněte pomalejším tempem a postupně zvyšujte délku, tempo i častost procházek. Rozšiřte vedle plánovaných sportovních činností vaše každodenní aktivity. Např.: Choďte po schodech, nejezděte výtahem. Každá tělesná aktivita pomáhá.                                                                                             

Krok třetí: Stravujte se vyváženě !      

Největší úbytek hmotnosti může být dosažen redukováním kalorií v denní výživě.Podle údajů USDA by jste měli omezit denní příjem tuků na maximálně 30 % celkem zkonzumovaných         kalorií. Doporučuje se snížení týdně o půl až jeden kilogram jako bezpečný a účinný cíl, založený na individuálně plánované, málo kalorické výživě. Hmotnost, kterou snížíte, nespočívá jen v tuku, ale i ve svalech. S rozumnou výživou a pravidelným sportováním můžete pár kg shodit a svalovou hmotu zvětšit. Pokud do svého programu integrujete i kontrolu tělesného tuku, můžete zjišťovat, zda jsou cíle vašeho sportování a vaše výživa v souladu. Váha s analyzérem tělesného tuku od Tanity Vám ukáže, jak se ve Vašem těle zlepšuje poměr mezi svalstvem a tukem.              

I pokud se po léta zdá být vaše hmotnost stále stejná, může se struktura Vašeho těla negativně změnit. Pravidelným používáním váhy s analyzérem tělesného tuku pro domácnost, můžete včas odhalit všechny změny a vaše sportování a výživu včas upravit.                                                                                            

Myslete ale na to, že déle trvá redukce tělesného tuku než úbytek kilogramů. Pro snížení podílu tělesného tuku a trvalé udržení ve zdravých hodnotách jsou třeba trvalé změny v pohybových a stravovacích zvyklostech. Kontrola tělesného tuku a váhy mohou být součástí těchto dlouhodobých změn, a pokroky se nejlépe dají změřit  tím, že budou dlouhodobě sledovány.                                                                                             

 Tedy: měřte s námi Váš tělesný tuk a zlepšení Vaší fyzické kondice.   

Osobní digitální váhy Tanita - osobni-vahy.cz